Профспілка

Первинна профспілкова організація працівників Первомайського коледжу та Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова що є започаткована у 1987 році з часу створення Первомайського політехнічного коледжу і входить до Профспілки працівників освіти і науки України.

Професійна спілка ПК ППІ НУК добровільна неприбуткова громадська організація, яка самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. Вона діє на основі Конституції України, Закону України ,, Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності’’, Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

 

Витяг із Статуту Профспілки працівників освіти і науки України

(затверджено У1 з’їздом Профспілки працівників освіти і науки України 23.11.2005р.)

Члени профспілки мають право:

 1. На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.
 2. На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань

Соціально-економічних і трудових відносин.

 1. На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргу-

ментованих відповідей.

 1. На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях.
 2. На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях

виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до постанов профспілкових органів.

 1. На одержання інформації про роботу профспілкових органів.
 2. Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів.
 3. Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними заходами Профспілки.
 4. На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.
 5.  На участь у підготовці, укладенні колективного договору та контролі за його виконанням.

Члени Профспілки зобов’язані:

 1. Визнавати Статут Профспілки.
 2. Регулярно сплачувати членські внеси.
 3. Особисто брати участь у діяльності первинної профспілкової організації.
 4. Виконувати рішення профспілкових органів.
 5. Дотримуватись умов колективного договору.

Згідно ст.16 Закону України ,, Про професійні спілки, їх права і гарантії’’  15.11.2010 року  первинна профспілкова організація була легалізована в органах юстиції і отримала статус юридичної особи.

Чисельність профспілки – 168 осіб, з них молоді до 30 років – 25 осіб.

Ветерани профспілки:  Андрієнко А.Ф.,  Кінжалов О.С., Ошовський В.Я.,

Слобожанський І.Й., Ковбасюк В.І., Мірошниченко А.М., Костюкова Т.І.,  Маленний С.К., Григурко І.О., Гуменна Л.П.  і др..