ЩОРОКУ В ТРАВНІ  ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ  НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА  ВІДЗНАЧАЄ ДЕНЬ СВОГО СТВОРЕННЯ.

В ТРАВНІ  2021 РОКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ВИПОВНИТЬСЯ 34 РОКИ.

АЛЕ, НАСПРАВДІ, ВСЕ ПОЧИНАЛОСЯ ЩЕ РАНІШЕ.

 60 РОКІВ ТОМУ  НАШЕ МІСТО БУРХЛИВО РОЗВИВАЛОСЯ.

БУДУВАЛИСЯ НОВІ ЗАВОДИ, РОЗШИРЮВАЛИСЯ СТАРІ ПІДПРИЄМСТВА, І  ЦЕЙ ПРОЦЕС   ПОТРЕБУВАВ  ШВИДКОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ Б МОГЛИ ОТРИМУВАТИ ПОВНУ ВИЩУ ОСВІТИ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА.

ВИХІД БУВ ЗНАЙДЕНИЙ.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАВОДУ ІМЕНІ 25 ЖОВТНЯ (НИНІ ЦЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЄ НАЗВУ «ПЕРВОМАЙСЬКДИЗЕЛЬМАШ») ІНІЦІЮВАВ СТВОРЕННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ІЗ ВЕЧІРНЬОЮ ТА ЗАОЧНОЮ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ.

            ЗАВДЯКИ СПІЛЬНИМ ЗУСИЛЛЯМ НАРОДУ І ВЛАДИ, В МІСТІ З’ЯВИВСЯ ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ОДЕСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, МАТЕРІАЛЬНА БАЗА І ЧАСТИНА КОЛЕКТИВУ ЯКОГО СТАЛИ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПЕРВОМАЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ, А, ЗГОДОМ, І ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  ІМЕНІ  АДМІРАЛА  МАКАРОВА.

Початок будівництва загально-технічного факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості. Нині це гуртожиток ВСП «Первомайський фаховий коледж НУК імені адмірала Макарова»

 

 

 

Закладка фундаменту будівлі загально-технічного факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості.

Нині це гуртожиток ВСП «Первомайський фаховий коледж НУК імені адмірала Макарова»

 

 

 

 

 

 

Роботи зі спорудження будівлі загально-технічного факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості

 

 

 

 

 

 

 

Будівля загально-технічного факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості. Нині це гуртожиток ВСП «Первомайський фаховий коледж НУК імені адмірала Макарова»

 

 

 

 

 

Перша майстерня загально-технічного факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості.

 

 

 

 

 

Перша лабораторія загально-технічного факультету Одеського технологічного інституту холодильної промисловості.

 

 

 

 

ПЕРІОД ПОЯВИ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ПЕРВОМАЙСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ – ВІДБУВАВСЯ В СКЛАДНИХ ПОЛІТИКО – ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ. ПЕРЕХІД ЕКОНОМІКИ НА РИНКОВІ ВІДНОСИНИ, ЗАГАЛЬНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ І НЕСТАБІЛЬНІСТЬ. ЗАКРИТТЯ ЗАГАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ НА ВСІХ РІВНЯХ.

І САМЕ В ЦЕЙ НЕЛЕГКИЙ ЧАС ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  ОЧОЛЮЮТЬ  МИКОЛА  ФЕДОРОВИЧ  БРЕНДУЛЯ , БОРИС АНТОНОВИЧ КАНІФОЛЬСЬКИЙ, ІВАН ЙОСИПОВИЧ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, КАТАЛОВЕЦЬ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА , ІЩЕНКО ТАМАРА ІЛЛІВНА ТА ІНШІ ВИКЛАДАЧІ.

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ 90-Х ПОТРЕБУВАЛА НОВИХ  КАРДИНАЛЬНИХ  РІШЕНЬ І ПІДХОДІВ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ. ЦЕ БУВ ЧАС ВИПРОБУВАНЬ. СПРАВЖНЯ ШКОЛА ВИЖИВАННЯ В УМОВАХ  КРИЗИ.

ГРУПА ВИКЛАДАЧІВ  ПІД КЕРІВНИЦТВОМ М.Ф.БРЕНДУЛІ ОРГАНІЗОВУВАЛИ НОВИЙ ТИП НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ ЯКОГО ВИЗНАЧАВСЯ ЗВ’ЯЗОК ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ, ЯК НЕОБХІДНОЇ УМОВИ ЗАТРЕБУВАНОСТІ  ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  НА РИНКУ ПРАЦІ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ПОЧАВ НАВЧАТИ СТУДЕНТІВ ТОМУ, ЩО ВСЕ ЖИТТЯ РОБИВ НА ПРАКТИЦІ.

7 ТРАВНЯ 1987 РОКУ БУВ ВИДАНИЙ НАКАЗ ПРО СТВОРЕННЯ ПЕРВОМАЙСЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ, А  1 ВЕРЕСНЯ 1987 РОКУ ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Урочиста лінійка з нагоди відкриття Первомайського машинобудівного технікуму. 1 Вересня. 1987 р.

Викладацький склад Первомайського машинобудівного технікуму. Вересень. 1987 р.

НА ВИКЛАДАЦЬКУ РОБОТУ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИЙШЛИ КОЛИШНІ КРАЩІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ПРАЦІВНИКИ З ПІДПРИЄМСТВ І УСТАНОВ МІСТА ТА РЕГІОНУ, ЯКІ ПЕРЕДАЛИ СВОЇ ЗНАННЯ І ДОСВІД СТУДЕНТАМ КОЛЕДЖУ.

А ЗАРАЗ НА БАГАТЬОХ  ПОСАДАХ І РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА І РАЙОНУ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ  ПЕРВОМАЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ, ЯКИХ ЗА РОКИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НАЛІЧУЄТЬСЯ  БЛИЗЬКО  30 000.

ЗА НАКАЗОМ № 328 МІНІСТЕРСТВА ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ СРСР  ВІД 26.06.1990 РОКУ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БУВ ПЕРЕІМЕНОВАНИЙ У ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ, ЯКИЙ ГОТУВАВ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА І РЕГІОНУ.

У 2000 РОЦІ ЗАКЛАД ОСВІТИ НАБУВАЄ НАЗВИ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНОГО  КОЛЕДЖУ.

НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ,  БІЛЬШ НІЖ  ТРИДЦЯТИРІЧНИЙ СТАЖ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ  ДОВІВ, ЩО ВЕСЬ ЦЕЙ ПЕРІОД  ГОТУВАЛИСЯ  ФАХІВЦІ  НА ВИСОКОЯКІСНОМУ  РІВНІ,  ЯКІ ЗДАТНІ ПРАЦЮВАТИ В РИНКОВИХ УМОВАХ.

 

У КІНЦІ 90- Х РОКІВ КЕРІВНИКИ ПРОВІДНИХ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА ТА РЕГІОНУ  ПРИ АКТИВНІЙ ПІДТРИМЦІ МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ПОДАЛИ КЛОПОТАННЯ В МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ В МІСТІ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПОВНОЮ ВИЩОЮ ОСВІТОЮ.

Колишній секретар Первомайської міської ради І.Є.Сичова згадує про створення закладу вищої освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ СПОЧАТКУ СТВОРЮЄ НА ЧОЛІ

З УКРАЇНСЬКИМ ДЕРЖАВНИМ МОРСЬКИМ ТЕХНІЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС, А В 2002 РОЦІ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ, НА БАЗІ ПЕРВОМАЙСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ СТВОРЮЄТЬСЯ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ.

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ  СТАЄ СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛОМ НОВОСТВОРЕНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

РЕЗУЛЬТАТОМ ЦИХ ДІЙ СТАЛА МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ КОЛЕКТИВУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВТІЛИТИ У ЖИТТЯ ДЕРЖАВНУ ПРОГРАМУ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ, ЯКА НАДАВАЛА СТУДЕНТАМ  КОЛЕДЖУ НАГОДУ ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ОТРИМАТИ АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, СВІДОЦТВО ПРО РОБІТНИЧУ ПРОФЕСІЮ ЗА НАПРЯМКОМ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ДИПЛОМИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, БАКАЛАВРА ТА СПЕЦІАЛІСТА І В ЗНАЧНІЙ МІРІ ВИРІШИТИ ОСВІТНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ.

ОЧОЛИВ ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ М. Ф.БРЕНДУЛЯ.

А ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ , НИНІ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА»   ОЧОЛИЛА   ТЕТЯНА  ІВАНІВНА   КОСТЮКОВА.

В СКЛАДНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» ПІД ЇЇ КЕРІВНИЦТВОМ УСПІШНО ВИКОНУВАВ СВОЮ РОБОТУ: РЕКОНСТРУЙОВУВАЛИСЬ НАВЧАЛЬНІ КОРПУСИ, ГУРТОЖИТОК,  СТВОРЮВАЛИСЯ НОВІ НАВЧАЛЬНІ АУДИТОРІЇ ТА ЛАБОРАТОРІЇ, ВІДКРИТО СПОРТИВНУ ТА ТРЕНАЖЕРНУ ЗАЛИ, РЕКОНСТРУЙОВАНО ЇДАЛЬНЮ, ЗАМІНЮВАЛИСЯ СТАРІ ТЕХНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ, ОБЛАДНУВАЛИСЯ КОМП’ЮТЕРНІ КЛАСИ, МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЛЕКЦІЙНІ АУДИТОРІЇ,   СТУДЕНТСЬКИЙ КОНТИНГЕНТ ПОСТІЙНО ЗБІЛЬШУВАВСЯ.

ПРОТЯГОМ СВОЄЇ  30-РІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖ ОТРИМАВ ДЕРЖАВНІ ЛІЦЕНЗІЇ НА НОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ПРАВОЗНАВСТВО, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ОБЛІК ТА АУДИТ, ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ.

ЗА ОСТАННІ РОКИ БУДІВЛІ ПЕРВОМАЙСЬКОГО КОЛЕДЖУ  НАБУЛИ  НОВОГО ВИГЛЯДУ.

ТЕРІТОРІЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ПРИКРАСИЛИ  РІЗНОМАНІТНІ ФОРМИ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ.

З’ЯВИВСЯ СТАДІОН ІЗ ШТУЧНИМ ГАЗОНОМ. ОБЛАШТОВУЮТЬСЯ НОВІ АУДИТОРІЇ .

ОШАТНО ВИГЛЯДАЄ   РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ ГУРТОЖИТОК.

ТОЖ ІСТОРІЯ НАШОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ – ЦЕ ЧАСТИНА ІСТОРІЇ НАШОЇ МОЛОДОЇ ДЕРЖАВИ, ЯКА ВИБОРЮЄ СВОЄ ПРАВО НА ІСНУВАННЯ, ЦЕ ІСТОРЯ СОТЕНЬ ЛЮДЕЙ, ЯКІ СТВОРЮВАЛИ ЦЕЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ, ПРАЦЮВАЛИ І ПРАЦЮЮТЬ В ЙОГО СТІНАХ, ЗАЛИШАЮЧИ В НЬОМУ ЧАСТОЧКУ СВОГО СЕРЦЯ, ЦЕ ІСТОРІЇ ДЕСЯТКІВ ТИСЯЧ ФАХІВЦІВ, ЯКІ БУДУЮТЬ СВОЄ ЖИТТЯ І КАР’ЄРУ, ЗАВДЯКИ ІСНУВАННЮ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА».

X