Нормативні документи

Нормативні документи освітнього процесу

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про освіту та академічних довідок

Положення про циклову комісію

Положення про дистанційне навчання

Положення про навчально-метод раду

Положення про навчально–методичний комплекс дисципліни

Положення про переведення студентів з контрактної на бюджетну
форму навчання 2021

Положення про організацію освітнього процесу

Положення  про адміністративну раду

Положення про диплом фахового молодшого бакалавра з відзнакою

Положення про Екзаменаційну комісію

Положення про отримання свідоцтв про повну загальну середню освіту

Про організацію нормоконтролю навчальної документації

Положення про кадрову комісію

Положення про організацію та проведення практик здобувачів освіти

Положення про відокремлений структурний підрозділ

Положення про користування гуртожитком

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про організацію занять із фізичного виховання та фізичної культури

Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на
вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про електронну бібліотеку

Положення про педагогічну раду

Положення про організацію та проведення педагогічного контролю за викладання навчальних дисциплін

Положення про планування основних видів педагогічної діяльності

Положення про відділ кадрів

Інструкція з проведення практики у дистанційній формі

Накз МОН України №988 від 15.09.2021 про затвердження Порядку виготовлення, видачі, обліку документів про фахову передвищу освіту та додатків до документів про фахову передвищу освіту

Положення про силабус навчальної дисципліни (ПРОЕКТ)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу (ПРОЕКТ)

Положення про Репозитарій (ПРОЕКТ)

Кодекс академічної  доброчестності 

Антикорупційна програма ВСП ПФК НУК

 

Порядок формування рейтингу та призначення стипендії

Положення про стипендіальну комісію

Правила призначення і виплати академічних стипендій 2021

Правила призначення і виплати соціальних стипендій 2021

Правила призначення і виплати академічних стипендій студентам 2022