Бібліотека

 

Бібліотека ВСП «Первомайський фаховий коледж НУК імені адмірала Макарова є одним із підрозділів коледжу, який сприяє формуванню інтелектуального і культурного середовища для освітньої діяльності здобувачів освіти та викладачів.

Фонд бібліотеки – універсальне зібрання наукової, навчальної, художньої, довідкової та періодичної літератури.

Фонд бібліотеки поповнюється згідно стратегії розвитку закладу освіти. Комплектування фонду відбувається з урахуванням вимог освітніх та освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів.

Бібліотечний фонд коледжу налічує 46815 примірників з загально-освітнього циклу та фахової підготовки. Крім цього, систематично здійснюється поповнення фонду бібліотеки методичними розробками викладачів коледжу.

Бібліотека має багатий довідковий апарат: довідкові видання, каталоги (алфавітний та систематичний) та різні картотеки, оснащена автоматизованою інформаційною системою «ПолітехСОФТ», що створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки ї зберігання інформації. Також створений електронний каталог бібліотеки.

Великий обсяг роботи проведений працівниками бібліотеки по переводу фонду бібліотеки зі застарілої системи класифікації (ББК) на сучасну, європейську систему УДК (Універсальну Десяткову Класифікацію).

Бібліотека має можливість надавати довідки читачам: для полегшення творчої роботи здобувачів освіти та викладачів з використанням  Інтернет-ресурсів.

Для створення, накопичення, зберігання та ефективного використання електронних ресурсів користувачів через мережі передачі даних, створена  інформаційна система електронних ресурсів (електронна бібліотека).

Колектив бібліотеки (маленький та дружній) намагається діяти у відповідності до нинішніх можливостей нашого часу.

X