Навчальні плани та Освітньо-професійні програми

Навчальні плани

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» (заочна) 2018

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» (заочна) 2016

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» КГ (денна) 2018

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» КС (денна) 2018

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» КГ (денна) 2016

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія» КС (денна) 2016

Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт» 2018

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» (заочне) 2018

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» (денне) 2018

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування» (заочне) 2017

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (денне) 2016

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування (заочне) 2016

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування ТОМ (денне) 2016

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (денне) 2016

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт (заочне) 2016

Спеціальність 051 «Економіка» (денне) 2016

Спеціальність 051 «Економіка» (денне) 2018

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування» (денне) 2016

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування» (заочне) 2016

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування» (денне) 2018

Спеціальність 081 «Право» (денне) 2018

Спеціальність 081 «Право» (денне) 2016

 

Освітньо-професійні програми

Комп’ютерні системи та мережі

Комп’ютерна графіка і web-дизайн

Облік і аналіз підприємницької діяльності, податкове консультування, аудиторська справа

Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Економіка та організація бізнесу

Автомобілі та автомобільне господарство

Виробництво, сервісне обслуговування та експлуатація двигунів внутрішнього згоряння

Правознавство 2016

Правознавство 2018