Нові надходження станом на 17.12. 2012року.

Нові   надходження станом на
 17.12. 2012року.
      
       Фізика

 1. Коршак Є.В.

Фізика: Підручник для загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень стандарту / Є. В.

Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К., Ґенеза, 2012. – 256с.      –   50 прим. 

 
     Хімія
 

1.Лашевська Г.А.

Хімія.:  Підручник для 11 класу загальноосвіт.  навч. заклад.: Рівень стандарту /

Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. – К., Ґенеза, 2011.- 160с. –          50 прим.   

    
Астрономія
 

1.     Пришляк М.П.

Астрономія. 11клас: Підручник для загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень

стандарту. Академічний рівень / М.П. Пришляк; За заг. ред. Яцківа Я.С. –

Харків, Вид – во «Ранок», 2011.- 160с.    – 4  прим.

 Загальна екологія
 
1.     Царик Л.П.

            Екологія: Підручник для 11класу загальноосвіт. навч. закл.: Рівень

стандарту, академічний рівень / Л.П. Царик, П.Л.Царик, І.М. Вітенко.- К., Ґенеза,

2011. – 96с.     – 20 прим.

Біологія
 
1.     Біологія: Підручник для 11класу загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. – К., Ґенеза, 2012. – 304с.      – 50 прим.
          Інформатика
 

1.           Інформатика. 11 клас: Підручник для  загальноосвіт. навч. закладів.:

Рівень стандарту / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернишова Л.А., Шакотько

В.В. / За заг. ред. Згуровського М.З. – К., Ґенеза, 2011. –   304 с.     – 50 прим.

 
Економічні науки
 

 1.       Статистичний щорічник  Миколаївської області за 2011рік:

Державний комітет статистики України. Головне управління статистики

у Миколаївській області / За ред. Зацаринського П.Ф. – Миколаїв, 2012. –

      543 с. – 1 прим.

 2.        Статистичний щорічник: Міста та райони Миколаївської області.

2011 рік. За ред. Зацаринського П. Ф. – Миколаїв, Гол. упр. статистики у

Миколаївській області, 2012. – 559 с. – 1 прим.

 
  Українська  мова
 
   1. Заболотний О.В.
         Українська мова. Підручник для 11-го класу  загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень стандарту / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. –  2-е видання. – К., Ґенеза, 2012. – 256с.       – 50 прим.
 
 
 Українська література
 
1.         Українська література: Підручник для 11 кл. загально освіт. навч. закладів. (рівень стандарту, академічний рівень) / Р. В. Мовчан О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко. – К.: Грамота, 2011. – 352с.-       25 прим.
 

2.     Авраменко О.М.

Українська література: Підручник для 11 класу  загальноосвіт. навч.

заклад.: Рівень стандарту, академічний рівень / О.І Міщенко. – К ., Ґенеза,

       2011.  – 304 с. 25 прим.

 
Світова література
 

1.     Звиняцьковський В.Я.

Світова література: Підручник для 10 – го. класу загально освіт.

навч. заклад.: Рівень стандарту / В.Я. Звиняцьковський, Т.Г. Свербілова, О.Є.

Чабанова. – К., Освіта, 2010. – 208 с.       – 50 прим.

 

  2.  Ісаєва О.О.

Світова література:  підручник для 11кл. загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень

стандарту / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко,  А.О. Мельник. – Харків, Сиция, 2011.

–       320с.      –  50 прим.

 
Суспільні науки
 

1.     Бакка Т.В.

Людина і світ: Підручник для 11класу загально освіт. навч заклад.: Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Т.В. Бакка, Л.В. Марголіна, Т.В. Мелещенко. – К., Видавничий дім «Освіта», 2012. – 240с.-50 прим.

 

X