Бібліотека коледжу почала своє існування у липні 1987 року.
Фонд створювався на базі потрібних залишків бібліотеки загально-технічного факультету ОТІХП.
У комплектуванні фонду бібліотеки приймали участь бібліотеки всього бувшого Радянського Союзу: Брянську, Уфи, Ворошиловграду, Харкова, Свердловську, Воронежу.

За 23 роки фонд бібліотеки поповнювався згідно спрямованості учбового закладу

Комплектування відбувалось відповідно до навчальних програм, дисциплін, предметів, які вивчають студенти. Спочатку це був технічний напрям, він був повністю забезпечений за радянських часів.

Після набуття Україною незалежності, з’явилися гуманітарні спеціальності. Вони вимагали зовсім інші підручники.

Зараз у фонді бібліотеки інституту 64 165 примірників наукової та навчальної літератури з різних галузей знання, з них 18 026 українською мовою. Потреби читачів повністю задовольняються.

Кожного року здійснюється передплата періодичних видань більше як 100 найменувань, а всього у книгосховищі бібліотеки зберігається 1240 комплектів газет і журналів.

У бібліотеці багатий довідковий апарат: каталоги, різні картотеки. Завершена робота по створенню електронного каталогу. У базі даних каталогу більше 5 000 описів статей з періодичних видань.

Дружній колектив бібліотеки намагається тримати руку на пульсі життя: постійно оновлює виставки в читальному залі, картотеки наукових видань для полегшення роботи студентів та викладачів в учбовій, науковій та педагогічній роботі.

X