Перелік періодичних видань

Перелік періодичних видань, які отримує

бібліотека інституту  в  2013 році

№/№

Індекс

Назва періодичного  видання

                              Г А З Е Т И

1

91088

Вісник Первомайська

2

60955

Голос України

3

49821

Медичний світ

4

62489

Прибузький вісник

5

30415

Рідне Прибужжя

6

61035

Урядовий кур’єр

7

61113

Южная правда

                       Щ О Т И Ж Н Е В И К И

1

23121

Баланс – бюджет

2

95995

Бюджетна бухгалтерія

3

08898

Відкритий  урок

4

33594

Все про бухгалтерський облік

5

89805

Консультант кадровика

6

40123

Освіта України

7

06840

Пенсійний кур’єр

8

40665

Позакласний час

9

30214

Праця і зарплата

                          Ж У Р Н А Л И

1

91099

Авто – мастер

2

21842

Актуальні проблеми економіки

3

91857

Безпека життєдіяльності

4

21950

Бібліотечна планета

5

74053

Бухгалтерський облік і аудит

6

92024

Вища освіта в Україні. Нормативно – правове

регулювання.  Зміни до збірника.

7

21876

Вища школа

8

74085

Відомості Верховної Ради України

9

70259

Двигателестроение

10

48382

Економіст

11

22816

Всесвітня  література та культура в навч. закладах

12

74206

Інформаційний збірник Міністерства освіти

13

23886

Компьютеры, сети, програмирование

14

49303

Освіта в Україні. Нормативно – правове регулювання

15

95271

Основи захисту Вітчизни

16

40433

Офіційний вісник України

17

74377

Охорона праці

18

22567

Стандартизація, сертифікація, якість

19

09561

Теорія та методика фізичного виховання і спорту

20

74541

Україна: аспекти праці

21

22677

Українська мова і література в сучасній школі

22

74639

Фізичне виховання в сучасній школі

23

74546

Энерготехнологии и ресурсосбережение

24

01757

Юридична Україна

25

74424

Юридичний журнал «Право України»

Астрономія

1.Пришляк М.П.

Астрономія. 11клас: Підручник для загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень стандарту. Академічний рівень / М.П. Пришляк; За заг. ред. Яцківа Я.С. – Харків, Вид – во «Ранок», 2011.- 160с. – 4прим.

 Загальна екологія

1.Царик Л.П.

Екологія: Підручник для 11класу загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту, академічний рівень / Л.П. Царик, П.Л.Царик, І.М. Вітенко.- К., Ґенеза, 2011. – 96с.- 20 прим.

Біологія

1.Біологія: Підручник для 11класу загальноосвіт. навч. закл.: Рівень стандарту / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. – К., Ґенеза, 2012. – 304с. – 50 прим.

Фізика

4. Коршак Є.В.

Фізика: Підручник для загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень стандарту / Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В.Ф. Савченко. – К., Ґенеза, 2012. – 256с.

50 прим.

Хімія

1.Лашевська Г.А.

Хімія.:  Підручник для 11 класу загальноосвіт.  навч. заклад.: Рівень стандарту / Г.А. Лашевська, А.А. Лашевська. – К., Ґенеза, 2011.- 160с. –  50прим.   

Інформатика

1. Інформатика. 11 клас: Підручник для  загальноосвіт. навч. закладів.:

Рівень стандарту / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернишова Л.А., Шакотько

В.В. / За заг. ред. Згуровського М.З. – К., Ґенеза, 2011. –   304 с. – 50 прим.

Економічні науки

1.Статистичний щорічник  Миколаївської області за 2011рік:

Державний комітет статистики України. Головне управління статистики

у Миколаївській області / За ред. Зацаринського П.Ф. – Миколаїв, 2012. –

543 с. – 1 прим.

2. Статистичний щорічник: Міста та райони Миколаївської області.

2011 рік. За ред. Зацаринського П. Ф. – Миколаїв, Гол. упр. статистики у

Миколаївській області, 2012. – 559 с. – 1 прим.

Українська  мова  1. Заболотний О.В.

Українська мова. Підручник для 11-го класу  загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень стандарту / О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. –  2-е видання. – К., Ґенеза, 2012. – 256с. –50 прим.

Українська література

1.Українська література: Підручник для 11 кл. загально освіт. навч. закладів. (рівень стандарту, академічний рівень) / Р. В. Мовчан О.М. Авраменко, В.І. Пахаренко. – К.: Грамота, 2011. – 352с.- 25 прим.

2.Авраменко О.М.

Українська література: Підручник для 11 класу  загальноосвіт. навч.

заклад.: Рівень стандарту, академічний рівень / О.І Міщенко. – К ., Ґенеза, 2011. – 304 с. – 25 прим.

Світова література

1.Звиняцьковський В.Я.

Світова література: Підручник для 10 – го. класу загально освіт.

навч. заклад.: Рівень стандарту / В.Я. Звиняцьковський, Т.Г. Свербілова, О.Є. Чабанова. – К., Освіта, 2010. – 208 с. – 50 прим.

2.  Ісаєва О.О.

Світова література:  підручник для 11кл. загальноосвіт. навч. заклад.: Рівень стандарту / О.О. Ісаєва, Ж.В. Клименко,  А.О. Мельник. – Харків, Сиция, 2011. – 320с. 50 прим.

Суспільні науки

1. Бакка Т.В.

Людина і світ: Підручник для 11класу загально освіт. навч заклад.: Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. Т.В. Бакка, Л.В. Марголіна, Т.В. Мелещенко. – К., Видавничий дім «Освіта», 2012. – 240с.-50 прим.

X